2019-2020 Gezondheid en Mobiliteit

We hebben besloten ons te richten op het thema mobiliteit. Vanaf 2019 tot ons tweede evenement in 2020.

Het doel is de acties van de burgers die de gezondheid en de mobiliteit bevorderen te benadrukken , teneinde de sociale ongelijkheden op het gebied van de gezondheid te verminderen, en de acties ter bevordering van de belangenbehartiging onder de aandacht te brengen.

Een sterke burgerparticipatie, zowel in het proces als in de aanwezigheid, is gewenst.

Neem contact met ons op als u wenst:

– deel te nemen aan de vergaderingen van de stuurgroep

– te communiceren naar uw publiek en partners over dit project

– deel te nemen aan de organisatie van het evenement

– uw ervaringen te delen

 

liesbeth.lemmens@gezondheid-solidariteit.be