Actieplan 2019-2020

Samen voor gezondheid 2019-2020

Actieplan

 Inleiding

Gezondheid wordt bepaald door vele sociale factoren (de determinanten van de gezondheid) die verder gaan dan de medische visie op gezondheid.

Samen voor Gezondheid wil lokale en participatieve acties bevorderen die deze sociale determinanten van de gezondheid aanpakken, die de gezondheid van de bevolking verbeteren en de sociale ongelijkheden in de gezondheid verminderen.

Samen voor Gezondheid startte in 2016. Na een evenement in 2017 en een verbintenis om de resultaten in 2018 te formaliseren en te verspreiden, gaan we nu nog gerichter te werk. We hebben er daarom voor gekozen om te werken aan de sociale determinant van de mobiliteit.

In dit document worden de doelstellingen voor 2019-2020 uiteengezet.

Doelstellingen

Algemene doelstelling: Het bevorderen van nationale lokale en participatieve acties op het gebied van de determinant van mobiliteit die de gezondheid en het welzijn van de bevolking verbeteren en de sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied verminderen.

 1. De aandacht vestigen op de vele drempels rond mobiliteit die van invloed zijn op gezondheid en welzijn ( veiligheid, toegankelijkheid met inbegrip van betaalbaarheid, milieu, openbaar vervoer, verschillen in Mivb-De Lijn-Tec-wetgeving, fysieke, sociale, politieke en economische kwesties…).

Actie 1: Het opstellen van een continue diagnose van de problematiek over het verband tussen mobiliteit en gezondheid.

Actie 2: Werkzaamheden rond de vertegenwoordigingen van de bij het project betrokken beroepsbeoefenaren en burgers

Actie 3: Bewustmaking en mobilisatie van de instellingen op het gebied van mobiliteit

Actie 4: Ondersteuning van het intersectorale karakter van het project

Actie 5: Opzetten van veld- of projectbezoeken en ontmoetingen met de belangrijkste actoren (inspireren, beïnvloeden en raadplegen)

Actie 6: Gebruik maken van het werk en de deskundigheid van de actoren op het gebied van mobiliteit en gezondheid en van de burgers (ervaringsdeskundigen)

Actie 7: De aandacht vestigen op de vele drempels rond mobiliteit die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn op een slotevenement (eind 2020)

2. De uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken en linken creëren van solidariteit tussen actoren, burgers, professionals en verkozen die de verschillende sectoren vertegenwoordigen.

 Actie 8: Identificeren van nieuwe partners en opbouwen van een mobiliteits- en gezondheidsnetwerk

Actie 9: Het organiseren van bijeenkomsten en conferenties met het gezondheidsmobiliteitsnetwerk (IEB, RYD, BRAL, …), in samenwerking met professionals en burgers.

Actie 10: Het creëren van nieuwe partnerschappen

Actie 11: Organiseren van burgerparticipatie

Actie 11.1: Het proces openstellen voor de participatie van burgers (met inbegrip van doven en slechthorenden) met passende begeleiding en animatie.

Actie 11.2: Identificeren en mobiliseren van groepen van burgers die geïnteresseerd zijn in de link tussen mobiliteit en gezondheid.

Actie 12: Werken aan de empowerment van burgers

Actie 13: Verslag en documentering van de burgerparticipatie (synthese van sporen, fotoalbum, …)

Actie 14: Organisatie van een uitwisselingsperiode tussen actoren, burgers, professionals en gekozen vertegenwoordigers van verschillende sectoren tijdens een slotevenement (eind 2020).

3.De voorwaarden en strategieën identificeren die nodig zijn voor de ontwikkeling van een mobiliteitsbeleid dat het welzijn verbeterd en de ongelijkheden op de verschillende besluitvormingsniveaus (federaal, gewestelijk, gemeenschap, gemeentelijk) verminderd.

 Actie 15: Opbouwen, verdedigen en bewaken van belangenbehartiging

Actie 15.1: Het proces van co-creatie van het project met burgers en lokale en participatieve mobiliteits-/gezondheidsinitiatieven tijdens een slotevenement (eind 2020) benadrukken

Actie 15.2: Documenteren van de effecten van lokale en participatieve acties ter verbetering van de mobiliteit (opgevat als een gezondheidsdeterminant)

Actie 15.3: Ontwikkeling van belangenbehartiging in synergie met bestaande werk van partners (BRAL, IEB…)

Actie 15.4: Verspreiding van de resultaten en zorgen voor de follow-up (conferentie, onderzoeksbureau van de politieke partijen, agenten, enz.)

Actie 16: Een gids of handleiding voor burgers opstellen over hoe zij een burgemeester of wethouder kunnen aanspreken op mobiliteitskwesties of hoe zij zich kunnen mobiliseren.

Transversale doelstelling: Bijdragen tot de vermindering van de sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied die verband houden met de mobiliteit.