Het BuurtPensioen in Neder-Over-Hembeek, een vorm van pensioensparen in tijd

Ouderen en zorgbehoevenden wonen graag zo lang mogelijk thuis. Dat kan in een aangepaste woning en met voldoende zorg, dicht bij huis. Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg wil dat waarmakn. Het BuurtPensioen is een vorm van pensioensparen in tijd. Mensen helpen elkaar en elke prestatie wordt geregistreerd op de persoonlijke spaarrekeningen van de deelnemers. …

Musculoskeletale aandoeningen,een zaak van ons allen

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) nemen alsmaar in aantal toe. Ze treffen een grote groep Belgische werknemers: zowel mannen als vrouwen, jongeren als ouderen. Ze komen voor in alle beroepen en sectoren. Hoewel deze aandoeningen niet levensbedreigend zijn, hebben ze een grote impact op het werk en het privéleven. Preventie is daarom belangrijk! Er zijn verschillende oorzaken …

Het recht op huisvesting : dossier en aanbevelingen van BAPN

Toegang tot rechten voor daklozen loopt mank. Federale regering moet dringend actie ondernemen om een correcte inschrijving in het bevolkingsregister van de daklozen en de toegang tot hun rechten te garanderen. BAPN stelt er een uitgebreid beleidsdossier met beleidsaanbevelingen voor de federale regering voor, het resultaat van uitgebreide gesprekken met vele tientallen (ex-)daklozen.

“Van meer naar beter…” op 22 september in Leuven, een event van CEO

Van meer naar beter – Consuminderen in theorie en praktijk is een evenementt georganiseerd door CEO, het Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid Een groeiende groep mensen wil overschakelen van ‘meer’ naar ‘beter’. CEO wil deze mensen met ideeën en projecten bijeenbrengen om de bestaande onderstroom te versterken.  Burgers ontwikkelen  steeds meer alternatieven. Ze delen, ze ruilen, …

HOE DE SOCIO-ECONOMISCHE GEZONDHEIDSKLOOF DICHTEN?

Het “proportioneel universalisme” als strategie voor de aanpak van de toenemende gezondheidsongelijkheid. Visie van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie.