Het recht op huisvesting : dossier en aanbevelingen van BAPN

Toegang tot rechten voor daklozen loopt mank. Federale regering moet dringend actie ondernemen om een correcte inschrijving in het bevolkingsregister van de daklozen en de toegang tot hun rechten te garanderen. BAPN stelt er een uitgebreid beleidsdossier met beleidsaanbevelingen voor de federale regering voor, het resultaat van uitgebreide gesprekken met vele tientallen (ex-)daklozen.