Het BuurtPensioen in Neder-Over-Hembeek, een vorm van pensioensparen in tijd

Ouderen en zorgbehoevenden wonen graag zo lang mogelijk thuis. Dat kan in een aangepaste woning en met voldoende zorg, dicht bij huis. Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg wil dat waarmakn. Het BuurtPensioen is een vorm van pensioensparen in tijd. Mensen helpen elkaar en elke prestatie wordt geregistreerd op de persoonlijke spaarrekeningen van de deelnemers. …

Musculoskeletale aandoeningen,een zaak van ons allen

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) nemen alsmaar in aantal toe. Ze treffen een grote groep Belgische werknemers: zowel mannen als vrouwen, jongeren als ouderen. Ze komen voor in alle beroepen en sectoren. Hoewel deze aandoeningen niet levensbedreigend zijn, hebben ze een grote impact op het werk en het privéleven. Preventie is daarom belangrijk! Er zijn verschillende oorzaken …