Arab Women’s Solidarity Association

Wat

Arab Women's Solidarity Association-Belgium is een vereniging van vrouwen en mannen van Arabische, Belgische en buitenlandse afkomst. AWSA-Be is een seculiere en gemengde vereniging die de rechten van vrouwen uit de Arabische wereld in hun land van herkomst of gastland bevordert. Bewustwording van seksuele en emotionele gezondheidskwesties staat centraal in hun missie, evenals de opleiding van professionals op het gebied van de interculturele aanpak.

Waarom

Deze acties verbeteren de gezondheid en het welzijn van de deelnemers omdat de informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk wordt gemaakt. Indien nodig maakt Awsa-Be gebruik van amateur/amateurtolken om ervoor te zorgen dat de informatiestroom goed verloopt en dat mensen die niet goed Frans spreken zich in hun moedertaal kunnen uitdrukken. Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers in een respectvolle omgeving ervaringen kunnen delen en uitwisselen om moeilijke situaties te externaliseren en verschillende wegen voor oplossingen/reflecties te vinden.

Waar

België

Contact

Arab Women’s solidarity Association Mariem Awasabe mariem.awsabe@gmail.com 02/229 38 63 (64) www.awsa.be