Koor met patiënten en professionelen

Wat

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Maison Médicale Ottignies werd een koor opgericht om patiënten en professionals uit het Maison médical bij elkaar te brengen. De liederen werden gekozen rond het thema van de determinanten van gezondheid, meer bepaald geluk.

Waarom

Deze actie maakt deel uit van de projecten van een patiëntencomité "Espace Liens" dat tot doel heeft om contacten te leggen en een burgerbenadering te bevorderen door middel van workshops, "cafés papotte", filmdebatten, een kleine nieuwsbrief, folders die ter beschikking van patiënten worden gesteld en die teksten van patiënten verzamelen.

Waar

Ottignies

Contact

Maison Médicale d’Ottignies Leroy Liliane liliane.leroy@gmail.com 0476646564 https://www.mmottignies.be/