Vrouwencomité in Sint-Joost-ten-Node

Wat

Het Comité des femmes de Saint-Josse brengt vrouwen van verschillende verenigingen (Calame, Héritage des femmes, Foyer-Poste, Méridien, enz.) of inwoners van de gemeente samen. Twee ochtenden per week worden er verschillende workshops georganiseerd (debatten, poëzie voorlezen, breien, schilderen, etc.).

Waarom

Dit project beantwoordt zowel aan de behoefte aan een ontmoetingsruimte voor vrouwen als aan de behoefte aan openheid, debat en uitwisseling met een zo breed mogelijk publiek. Het doel is het ontwikkelen en ondersteunen van de burgerparticipatie van de inwoners van de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Het proces van de groep bestaat erin om individuele belangen om te zetten in collectieve problemen om te proberen collectieve oplossingen te vinden. Het is ook een kwestie van het onder de aandacht brengen van vrouwenstemmen van verantwoordelijken in de gemeente (organisatie van vrouwenadviesraden).

Waar

Sint-Joost-ten-Node