XGezondheidseffecten van werken met een niet-vast contract

Wat

Onderzoeksproject van Heleen Aerts, huisarts bij GVHV Deurne:
“Gezondheidseffecten van werken met een niet-vast contract. Een bespreking van de literatuur en ervaringen van patiënten.”
Hoe kunnen we als huisarts reageren op de flexibilisering en precarisering van de arbeidsmarkt? Door het inzamelen van getuigenissen sensibiliseren we de patiënten en krijgen we een beeld van de gezondheidseffecten van precair werk.

Waarom

Voorbeeld van empowerment: via een zwartboek anonieme getuigenissen verzamelen, story-telling, beleidsbeïnvloeding in de media over het verband tussen werk en gezondheid.

Waar

Antwerpen

Contact

Geneeskunde voor het Volk
Hanne Bosselaers
hannebosselaers@gmail.com
Heleen Aerts
heleen.aerts@gvhv.be
033208520
https://www.gvhv-mplp.be/index.php/nl/medisch/wetenschappelijke-publicaties/516-gezondheidseffecten-van-werken-met-een-niet-vast-contract-een-bespreking-van-de-literatuur-en-ervaringen-van-patienten