Spel omtrent doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Wat

Onderwijsinstrument voor scholen, middelbare scholen, organisaties voor levenslang leren, bibliotheken, culturele centra en andere plaatsen waar groepen volwassenen en jongeren worden verwelkomd. Er zal nog een Nederlandse versie volgen. Associations 21 heeft het "spel omtrent duurzame ontwikkelingsdoelstellingen" ontwikkeld voor scholen (secundair) en volwassen doelgroepen (levenslang leren, sociale cohesie, enz.). Concreet worden grote kaarten met de objectieven op tafel gelegd. Elke persoon (bezoeker van de stand, lid van een groep, klas, enz.) gooit een dobbelsteen en beweegt zijn pion op het willekeurig getrokken doel. De speler wordt dan uitgenodigd om zich persoonlijk te situeren in relatie tot dit thema: wat ik erover weet, wat ik ermee doe, waarom het mij aangaat........ En dan onszelf collectief te situeren: wat is het probleem in mijn buurt, de samenleving, ...

Waarom

Het eerste doel is om de deelnemers te laten inzien dat hun gezondheid afhankelijk is van verschillende factoren, aan de hand van voorbeelden uit hun levenservaring. Zij worden ook uitgenodigd om oplossingen voor te stellen om hun gezondheid te verbeteren met betrekking tot deze verschillende factoren, zowel individueel als collectief. Aan het einde van de animatie worden ze ook uitgenodigd om zich te engageren in de ene of de andere richting die tijdens de uitwisseling wordt genoemd: een dagelijks gebaar maken dat gunstig is voor hun welzijn, hun empathie tonen voor familieleden in slechte gezondheid, enz.  

Waar

België

Contact

Association 21 Brouyaux Antoinette antoinette@as21.be 0472275162 http://www.associations21.org/