Laissez vos dents voir !

Wat

Vanuit de nood aan tandzorg bij mensen in kansarmoede, werkten we een pilootproject uit rond basistandzorg. De methodiek groeide vanuit een langdurig overleg tussen Antwerpse armoedeorganisaties, stad Antwerpen, OCMW en tandartsen. Het project zet in op preventie bij mensen in kansarmoede en op de toegankelijkheid van de reguliere tandzorg. Deelnemers doorliepen een preventietraject met een daaraan gekoppeld behandeltraject.

Waarom

'Laat je tanden zien!' draagt bij tot het verkleinen van de gezondheidskloof. Een slechte mondhygiëne heeft invloed op de algemene gezondheid. Mensen die, door verschillende redenen, een slechte mondhygiëne hebben krijgen dankzij het project de kans om dit aan te pakken. Dit heeft een positieve invloed op hun algemene gezondheid waardoor het aantal gezonde jaren vergroot kan worden. 'Laat je tanden zien!' draagt bij tot inclusie. Het psychologisch element van een gezonde mond is niet te verwaarlozen. Onze samenleving hecht veel belang aan een verzorgd voorkomen. Terug met een open mond kunnen lachen of spreken. Weten dat er geen onfrisse geur uit je mond komt. Het heeft een grote invloed op je sociale interacties.

Waar

Bij organisaties waar mensen die in kansarmoede leven, samen komen. Op het grondgebied van de  provincie Antwerpen.

Contact

Logo Antwerpen Vleugels Hannelore hannelore.vleugels@logoantwerpen.be 03  369 16 06 www.logoantwerpen.be