LaMA – Réseau Mobilité Durable

Wat

Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA) is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, in samenwerking met haar leden en met de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant. Hoe betrek je bewoners, winkeliers, scholieren,… bij je lokale mobiliteitsbeleid? Daar waar de ervaring ontbreekt of beperkt is, daar waar de budgettaire middelen niet van die aard zijn om grote participatietrajecten uit te besteden, willen we met de Laboratoria Mobiele Alternatieven een laagdrempelige methodiek aanreiken om van deze manier van werken te proeven : Een participatief modeltraject dat vertrekt vanuit co-creatie.

Waarom

Veel complexe mobiliteitsproblemen zijn moeilijk alleen van bovenaf op te lossen. Het is essentieel om de gebruikers van de openbare ruimte te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. LaMA promoot co-creatie met burgers, een andere manier om mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Zij beschikken immers over informatie die beleidsmakers en experts vaak over het hoofd zien. Verschillende en soms conflicterende belangen maakt dat het voor beleidsmakers niet altijd gemakkelijk is om tot gedragen oplossingen te komen. Binnen deze laboratoria komen bewoners en gebruikers samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers om van onderuit te werken aan creatieve en gedurfde oplossingen die een wereld van verschil maken.