Mamma’Care / Mammografie in de Wijk

Wat

Vrouwen die wonen in een lage kansen wijk in Antwerpen en niet deelnemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker motiveren om toch deel te nemen. Het project identificeerde de drempels die leven bij mensen uit etnische culturele minderheden (ECM) en lage sociaal economische status (SES) groepen om deel te nemen. Op basis van deze drempels werden acties gepland om de doelgroep vrouwen te bereiken binnen hun eigen context. Na een periode van preventieve acties werd een mammobiel geplaatst in de wijk. In deze mammobiel konden de vrouwen zich in hun buurt laten screenen. Zij werden ontvangen door vrouwen uit hun eigen gemeenschap. In samenwerking met Kom op tegen Kanker werd ook een ondersteuningsgroep opgezet om ECM-vrouwen met kanker te begeleiden.

Waarom

De gezondheidskloof werd verkleind voor de geïnformeerde vrouwen. Borstkankers worden vroegtijdig opgespoord en gezonde levensjaren gewonnen. Vrouwen informeren ook hun eigen netwerk en moedigen andere vrouwen aan om deel te nemen. Deze actie heeft dus een ‘rimpel effect’. Op een menselijk niveau merk je tijdens persoonlijk contact dat vrouwen bezorgd zijn over kanker en behoefte hebben aan informatie of extra ondersteuning in het vinden van de juiste weg naar een mammografische eenheid. Informatie over gezondheid (niet alleen borstkanker) is duidelijk belangrijk voor vrouwen met een beperkte toegang tot de maatschappij en de gezondheidszorg. De geïnformeerde vrouwen krijgen de boodschap dat ze van betekenis zijn, niet alleen voor hun omgeving, maar ook voor de overheid en stadsdiensten.

Waar

Tussen 2010-2014 werd Mamma'Care als pilootproject georganiseerd in Antwerpen-Noord (postcode 2060). Sinds 2014 werd het project ingebed in bestaande gezondheidsstructuren en werd het project 'Mammografie in de Wijk' gedoopt. Sindsdien werd het project uitgebreid naar Linkeroever (postcode 2050) en Hoboken (2660).

Contact

Logo Antwerpen Van den Broeck Maaike maaike.vandenbroeck@logoantwerpen.be 03/6051582 www.logoantwerpen.be