Bevordering van de rechten van patiënten

Wat

We willen patiënten bewuster maken van het verlies van onze sociale zekerheidsrechten en in het bijzonder van die welke verband houden met het recht op gezondheid. We werken natuurlijk aan de determinanten van de gezondheid waarop de sociale zekerheid een grote invloed heeft. We hebben een "kerngroep" gevormd met enkele patiënten om dit project op te zetten. We hebben af en toe contact gehad met Solidaris en hopen de samenwerking met andere verenigingen uit te breiden.

Waarom

Door de rechten van patiënten te verdedigen, maar ook door hen bewust te maken van de ontrafeling van de sociale zekerheid, geloven wij dat onze actie hen niet alleen zal ondersteunen, maar ook zal stimuleren om het verlies van rechten die wij dachten te hebben verworven aan de kaak te stellen. Dit project wil ook solidariteit tonen met mensen wier verworven rechten in beslag worden genomen. Tot slot hopen we de strijd aan te binden tegen het schadelijke klimaat dat zich geleidelijk aan in onze samenleving voltrekt.

Waar

Maison Médicale Alpha Santé te Schaarbeek