Gezond Kureghem

Wat

Het Relais Santé-team bestond uit lokale bewoners of professionals uit andere sectoren dan de gezondheidszorg. Ze nam deel aan de oprichting van de vzw Les Pissenlits in 1996. In samenwerking met de buurtverenigingen werden activiteiten op het gebied van gezondheid en welzijn aangeboden aan de bewoners. Ook werd voorgesteld om de bewoners in bepaalde stappen te ondersteunen. Door deel te nemen aan deze activiteiten konden bewoners zich uiten over gezondheid en welzijn, elkaar ontmoeten en hun levenservaringen met elkaar delen. Vandaag de dag werkt de vereniging nog steeds nauw samen met alle actoren in de wijk, in netwerken en partnerschappen, met bewezen strategieën, een diversificatie van activiteiten en partnerschappen, een continu en gedeeld evaluatieproces en een geleide methodologische reflectie.    

Waarom

Het doel van het project was om de vertegenwoordiging inwoners te verzekeren tijdens de Gezondheidscommissie Kuregem, gecoördineerd door de vzw Les Pissenlits. De animaties lieten de inwoners toe om actoren van hun eigen gezondheid te worden, om zich minder alleen te voelen met hun gezondheidsprobleem of door voor hen een luisterend oor te voorzien en te antwoorden op hun vragen.

Waar

Kuregem (Anderlecht)

Contact

Les Pissenlits Asbl Riffi Dalila dalilariffitem@gmail.com 0478232611 ou 0479242279 http://www.lespissenlits.be