Gezondheidsnetwerk diabetes Brussel

Wat

Een Gezondheidsnetwerk bestaande uit verenigingen uit verschillende sectoren: medische huizen, buurtverenigingen, verenigingen voor gezondheidsbevordering, ... Het doel van dit netwerk is het algemene beheer en de preventie van diabetes en andere chronische niet-overdraagbare ziekten te verbeteren door het bevorderen van overleg, collectieve actie en participatie van bewoners. Een vzw die door de COCOF is erkend als promotor van het Diabetes Health Network-Brussel en als actor in Gezondheidsbevordering, die haar doelstellingen nastreeft door middel van netwerken; opgevat als een ruimte voor samenwerking tussen verenigingen die acties leiden in een multidisciplinaire aanpak. De RSD-B voert acties uit rond 3 assen: Gezond eten - Lichamelijke activiteit - Multidisciplinaire aanpak Via werkgroepen; individuele of semi-collectieve monitoring; collectieve activiteiten voor en met de bewoners; ondersteuning en opleiding; publicaties en de productie van hulpmiddelen.  

Waarom

Verbetering van de algemene gezondheid van de inwoners door middel van netwerkacties. Diabetes is een ziekte die, indien onbehandeld, ernstige gevolgen kan hebben. Diabetes treft steeds meer mensen, zozeer zelfs dat we het over een epidemie hebben. Om het ontstaan of de complicaties van diabetes te voorkomen, zijn opsporing en medische follow-up essentieel. Maar het is ook essentieel om in te grijpen op dieet en lichaamsbeweging!

  • Hoe kunnen we het eet- en bewegingsgedrag verbeteren?
  • Hoe kunnen we "gezond gedrag" toegankelijk maken voor mensen die in vaak precaire omstandigheden leven?
  • En hoe kunnen we beter samenwerken, elkaar aanvullen als professionelen?

Waar

Dit project vindt momenteel plaats in en rond de Marollen.

Contact

Réseau Santé Diabète-Bruxelles ASBL Sabine Renteux, coordinatrice contact@reseaudiabete.be 0475446792 http://reseausantediabete.be/