Self-Help vrouwen

Wat

Dit is een Self-Help workshop tussen vrouwen (in samenwerking met Femmes et Santé). Concreet maakt de "Zelfhulp"-dynamiek het mogelijk om ruimte te creëren voor de uitwisseling van informatie en praktijken tussen vrouwen van alle generaties, rond seksuele en reproductieve gezondheid (anatomie, cycli, anticonceptie, infecties, seksueel genot, etc.).

Waarom

Dit type workshop bevordert de zelfbeschikking van elke persoon en maakt het mogelijk om een cultuur van overdracht opnieuw uit te vinden en persoonlijke middelen te waarderen. Elke vrouw heeft kennis en ervaring om te delen! Self-Help is een prachtig hulpmiddel voor het verhogen van het bewustzijn en het opnieuw toe-eigenen van uw lichaam, uw gezondheid en uw keuzes.

Waar

In Wallonië en Brussel

Contact

Corps écrits ASBL Braun Frédou fredou.braun@corps-ecrits.be 010 47 28 61 https://www.corps-ecrits.be/