XTournevie

Wat

Tournevie is een uitleendienst voor werktuigen die werkt zoals een bibliotheek: in ruil voor een jaarlijks lidmaatschap van € 40 krijg je als lid ongelimiteerde toegang tot een breed assortiment kwaliteitsgereedschap om te klussen, repareren of renoveren. Kortom: Tournevie is een betaalbaar én ecologisch alternatief voor duurdere huur- en verkooppunten. Daarnaast is het een trefpunt voor eenieder die creatief werk wil verrichten.

Waarom

We bevorderen de sociale samenhang door initiatieven en mensen samen te brengen in onze gereedschapsbibliotheek. Op een hoger niveau dragen we een steentje bij aan het hergebruik en reparatie van materialen/grondstoffen, wat ten goede komt aan ons leefmilieu. Het vormt een volstrekt andere manier van omgaan met materiaal en het uitwisselen ervan. Het principe steunt op reciprociteit en menselijke relaties, in plaats van commerciële transacties en de markt (zoals dit het geval is bij klassieke verkooppunten of huurdiensten).

Waar

Brussel.

Contact

Tournevie
Beys Olivier
olivier@tournevie.be
https://www.tournevie.be/