mindmap

Deze mindmap is het resultaat van een uitwisseling via workshops bijgewoond door burgers en professionals in december 2017. Het thema was het belang van collectieve, participatieve en lokale acties om de gezondheid van iedereen te verbeteren.

Tijdens de workshops werd de deelnemers gevraagd om obstakels en hefbomen voor de ontwikkeling van deze lokale acties op te lijsten. Deze lijst werd vervolgens omgezet in een grafische weergave of mindmap. Het eindresultaat zie je hier :

Om de verspreiding en valorisatie van dit werk mogelijk te maken, hebben we de mindmap gedigitaliseerd. Deze wijkt, om technische en visuele redenen, licht af van de oorspronkelijke mindmap. We hebben de door de deelnemers geïdentificeerde obstakels en hefbomen opgedeeld in verschillende clusters. Als je met de muis over de elementen van de tekening beweegt, verschijnt er meer informatie. Door hierop te klikken, krijgt u nog meer informatie.