Rencontres diabète RML – B

http://www.rmlb.be/fr/home

Wat

RML-B, een vereniging die zich richt op het ontwikkelen van ondersteunende diensten voor professionals die wereldwijde en lokale zorg promoten. Als onderdeel van onze activiteiten voorzien wij deze professionals van therapeutische educatieactiviteiten die zij hun patiënten kunnen aanbieden. Concreet organiseren we sinds 5 jaar activiteiten voor diabetespatiënten rond verschillende gezondheidsgerelateerde thema's.  

Waarom

Mensen met een chronische ziekte de kans geven om andere mensen met dezelfde problemen te ontmoeten; om hen in staat te stellen ervaringen en goede praktijken uit te wisselen. Laat hen ook kennismaken met gezondheidswerkers die hun vragen beantwoorden, die bijdragen aan gezondheidsbevordering en preventie.

Waar

Deze activiteiten vinden 4 keer per jaar plaats in 4 gemeenten in het Brussels Gewest, namelijk Laken, Vorst, Molenbeek en Woluwe.

Contact

RML-B asbl info.rml@famgb.be 02/375.12.97 http://www.rmlb.be/fr/pages/info-patients-activites-diabete