Vernieuwde doelstellingen 2019-2020

Algemene doelstelling: Het bevorderen van nationale lokale en participatieve acties op het gebied van de determinant van mobiliteit die de gezondheid en het welzijn van de bevolking verbeteren en de sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied verminderen.

  1.  De aandacht vestigen op de vele drempels rond mobiliteit die van invloed zijn op gezondheid en welzijn ( veiligheid, toegankelijkheid met inbegrip van betaalbaarheid, milieu, openbaar vervoer, verschillen in Mivb-De Lijn-Tec-wetgeving, fysieke, sociale, politieke en economische kwesties…). 
  2. De uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken en linken creëren van solidariteit tussen actoren, burgers, professionals en verkozen die de verschillende sectoren vertegenwoordigen.
  3. De voorwaarden en strategieën identificeren die nodig zijn voor de ontwikkeling van een mobiliteitsbeleid dat het welzijn verbetert en de ongelijkheden op de verschillende besluitvormingsniveaus (federaal, gewestelijk, gemeenschap, gemeentelijk) vermindert.

 Transversale doelstelling: Bijdragen tot de vermindering van de sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied die verband houden met de mobiliteit.