Het Project

“Samen voor gezondheid” – “Ensemble pour la santé” is een initiatief van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit.

Op 1 en 2 december 2017 organiseren we een groot ontmoetingsmoment: de eerste editie van een “nationale biënnale voor gezondheid en welzijn”

Intussen zijn meer dan 30 Vlaamse, Brusselse en Waalse partnerorganisaties uit gezondheid en welzijn betrokken, maar ook actoren uit huisvesting, voeding, milieu mobiliteit, werk, onderwijs,… Deze betrokkenheid en samenwerking is nodig, omdat onze gezondheid grotendeels wordt bepaald door socio-economische factoren: inkomen, tewerkstellingssituatie, onderwijs, huisvesting en leefomgeving, cultuur,…

We zijn ervan overtuigd dat door de krachten te bundelen, we beter kunnen bijdragen aan het bevorderen van gezondheid en welzijn en het verkleinen van gezondheidsongelijkheid.

Sinds de opstart werken we via een proces van co-creatie, dat leidt dat tot een boeiende dynamiek van kennismaking, ervaringsuitwisseling en deskundigheidsbevordering.

We richten de focus op het lokaal niveau, en gaan op zoek naar vernieuwende projecten waar participatief gewerkt wordt. Die projecten willen we bekend maken als goede praktijkvoorbeelden.

We willen stimuli bieden voor de onderbouwing van die lokale en participatieve aanpak en voor een betere afstemming van praktijk, onderzoek en beleid.

“Ensemble pour la santé – Samen voor gezondheid” wenst op die manier een bijdrage te leveren aan meer sociale rechtvaardigheid en solidariteit en aan meer levenskwaliteit.