Doelstellingen

“Samen voor gezondheid – Ensemble pour la santé”


Algemene doelstelling: De lokale en participatieve acties rond de sociale determinanten van gezondheid aanmoedigen om de gezondheid van de bevolking te bevorderen en de sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied verminderen.

  1. De aandacht vestigen op socio-economische factoren (huisvesting, cultuur, milieu…) als doorslaggevende determinanten voor de gezondheid.
  2. Het benadrukken van actiedynamieken en strategieën die een impact hebben op deze sociale gezondheidsdeterminanten en die uitgevoerd worden op lokaal niveau via een participatieve aanpak. Op deze manier:
    • Bijdragen tot de zichtbaarheid en de erkenning van deze initiatieven bij het grote publiek en de beleidsmakers.
    • Een interpellatiemoment creëren voor de politiek om aan te tonen dat alternatieven bestaan die werken, en daar politieke ondersteuning voor vragen.
  3. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen actoren mogelijk maken: met als doel het versterken van vaardigheden en acties.
  4. Het valoriseren van de impact van lokale en participatieve acties via (bestaand of nog uit te voeren) wetenschappelijk onderzoek.
  5. Vanuit gemeenschappelijke waarden en met als doel een beter welzijn voor iedereen, de solidariteit bevorderen tussen actoren, burgers, professionelen en verkozenen afkomstig uit verschillende regio’s en sectoren in België.
  6. De nodige voorwaarden voor de ontwikkeling van lokale acties identificeren en het zichtbaar maken van bestaande strategieën op verschillende beslissingsniveaus (federaal, regionaal en lokaal) in het bijzonder.